Vindkraftspark Sjisjka

I oktober 2012 invigdes vindkraftspark Sjisjka, 3 mil söder om Kiruna. Jemtskas roll var att vara samordnare för bygget och huvudentreprenör för all infrastruktur i parken; det vill säga dra el- och optonät, bygga vägar och kranplaner, samt bygga transformatorstation.

Vindkraftspark Sjisjka var med sina 30 turbiner ett unikt och spännande projekt på många sätt. Sjisjka ligger i väglöst land och alla transporter till bygget fick därför ske med tåg. Vid bygget använde vi oss dessutom av prefabricerade fundament, som producerades vid AB Hammerdals Betonggjuteri. Fundamenten göts i delar och fraktades sedan till Gällivare. Produktionen av de prefabricerade fundamenten skedde under vintern, och när bygget öppnade i mars månad stod drygt 380 betongelement redo att fraktas vidare upp på fjället och monteras ihop. På det sättet sparades både tid och miljö.

Sjisjka Vind AB är ett projektbolag som bildats av Jämtkraft, Skanska ID och O2 Vind.

Se mer om projektet i nyhetsfilmerna till höger på sidan, eller läs på Sjisjka Vind AB:s hemsida.

Kund: Sjisjka Vind AB
Entreprenadform: samverkansentreprenad